Kaynak Eldiveni EN Standartları

Kaynak Eldiveni EN Standartları; Avrupa iş güvenliği kalite standartlarını belirlemede kullandığı test ve deney sistemidir. 1 ve 4 arası değerlerde derecelendirilir.

ELDİVENLER İÇİN EN STANDARTLARI


Kaynak Eldiveni EN Standartları EN 388: 2016 Standardı

Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler
Bu standart, aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinme gibi mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere ilişkin özellikleri, deney metotlarını, işaretleme ve tedarikçinin sağladığı bilgileri kapsar.
Örneğin Aztek Kaynakçı Eldiveni ürünün fiyat bilgisi altında sahip olduğu standartlar listelenmiştir.
Kaynak Eldiveni EN Standartları

1. AŞINMA DİRENCİ

Malzeme belirlenen basınç altında zımpara ile aşındırılır. Koruma seviyesi, malzemede bir delik oluşana kadar gerekli dönüş sayısına bağlı olarak 1 ila 4 arasında bir ölçekte gösterilir. Sayı ne kadar yüksekse, aşınmaya karşı direnç o kadar iyidir.

2. KESİLME DİRENCİ, DARBE TESTİ

Kesilme koruması test edilir. Kesene kadar eldiven malzemesinin üzerinden bir bıçak geçirilir. Koruma seviyesi 1 ile 5 arasında bir sayı ile verilir, burada 5 en yüksek kesilme korumasını gösterir. Bu test sırasında malzeme bıçağı köreltirse, bunun yerine kesme testi ISO 13997 (TDM testi) yapılmalıdır, madde 5’e bakın.

3. YIRTILMA DİRENCİ

Genellikle eldiven malzemesini ayırmak için gereken kuvvet ölçülür. Koruma seviyesi, 1 ile 4 arasında bir sayı ile belirtilir; burada 4, en güçlü malzemeyi gösterir.

4. DELİNME DİRENCİ

Malzemeyi bir uçla delmek için gereken kuvvet miktarına bağlıdır. Koruma işlevi, 1 ile 4 arasında bir sayı ile gösterilir; burada 4, en güçlü malzemeyi gösterir.

5. KESİLME DİRENCİ, TDM TESTİ ISO 13997

Darbe testi sırasında bıçak körelirse, madde 2’ye bakın, bunun yerine bu test yapılmalıdır. Sonuç, A’dan F’ye bir harfle verilir; burada F, en yüksek koruma düzeyini gösterir. Bu harflerden herhangi biri verilirse darbe testi yerine bu yöntem koruma seviyesini belirler.

ISO 13997:1999 – Keskin nesneler tarafından kesilmeye karşı direncin belirlenmesi
Kesilmeye karşı koruyucu eldivenler için önerilen alternatif bir kesim testi. Test sırasında kesilen malzemenin kesme bıçağını körelttiği yerlerde kesilmeye karşı koruyucu eldivenler için EN388:2016’da kullanılacaktır. Bir bıçak, kesilmeye karşı koruyucu malzeme delinene kadar sabit hızla ancak artan bir güçle keser. Ayrıca Koruma seviyesi, 20 mm kesme uzunluğunda kesme için gereken kuvvet olan Newton cinsinden verilir.

6. DARBE KORUMASI

Kaynak Eldiveni darbe korumasına sahipse bu bilgi 6. ve son işaret olarak P harfi ile verilir. P işareti yoksa, darbe koruması talep edilmez.

Kaynak Eldiveni EN Standartları EN 388:2003

Mekanik risklere karşı standardın eski versiyonudur. 2016 versiyonuna kıyasla farklılıklar, aşınma testindeki kağıt ızgara ve kesilmeye dayanıklı elyaf testinin nasıl gerçekleştirileceğidir. Darbe koruması testi için de geçerli değildir.
Piyasada hala bu standardın eski versiyonuna göre etiketlenmiş birçok koruyucu eldiven bulunmaktadır. Bunlar yeni işaretli eldivenler kadar kullanışlıdır.
Şunu anlamak önemlidir: Değişen eldiven performansları değildir. Değişen performansları test etmenin yolu budur!

Kaynak Eldiveni EN Standartları EN 407 : 2020 Standardı

Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı koruyucu eldivenler
Bu standard, ısı ve/veya ateşe karşı koruyucu eldivenlerin özelliklerini, deney metotlarını, temin edilmesi gerekli bilgileri ve işaretlemeyi kapsar.

Bu standart, ısı ve/veya yangın gibi termal risklere karşı koruma sağlayacak koruyucu eldivenler için gereklilikleri ve deney yöntemlerini belirtir. Aleve dayanıklılık ve alevsizliğe dayanıklılık arasında net farklar gösteren 2 piktogram vardır.

Piktogramın yanında veya altında verilen sayılar, standarttaki her test için eldiven performansını gösterir. Sayı ne kadar yüksek olursa, performans düzeyi o kadar iyi olur. 
X, koruma seviyesinin talep edilmediğini gösterir. Ayrıca TSE EN 407 yönergesine gözatın.

Kaynak Eldiveni EN Standartları 2

1. TUTUŞMA DİRENCİ

Tutuşma direnci testi, çıplak aleve yaklaştığında kullanıcının elini koruma yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Eldivenlerin yanmaz olması gerekmez, ancak kullanıcının bunu fark etmesi ve eldivenleri güvenli bir şekilde çıkarması için yanmayı engellemeli ve yeterince yavaş yanmalıdır. Oysa Bütün bir eldiven numunesi, alev eldivenin orta parmağının ucuyla temas halinde olacak şekilde bir test brülörü üzerinde dikey olarak tutulur. Bu testte alev sonrası ve kızdırma sonrası süre ölçülür. Sonuç olarak Standart, test numunesinin en iç yüzeyinin herhangi bir erime belirtisi göstermesine, numunenin tamamen delinmesine veya ek yerlerinden ayrılmasına izin vermez.

Yüksek ısıya dayanıklı eldivenler için (Seviye 3 veya 4), parmak bölgesinden farklı olan tüm dış malzemeler de test edilmelidir.

 PERFORMANS SEVİYESİ ALEV SONRASI SÜRE (ler) ELDİVEN TEMAS SONRASI
 1 ≤ 15 gereklilik yok
 2 ≤ 1o ≤ 120
 3 ≤ 3 ≤ 25
 4 ≤ 2 ≤ 5

2. TEMAS ISI DİRENCİ

İletim yoluyla, ısı fiziksel bedenlerin içinde ve aracılığıyla aktarılır. Kullanım sırasında, eldiveni giyen kişi sıcak bir nesneyi tutma niyetinde olacaktır ve ısı eldivenler aracılığıyla kullanıcının eline geçebilir. Test sırasında eldiven + 100°C ile + 500°C arasındaki sıcaklıklara maruz bırakılır. Eldivenin iç tarafının başlangıçta olduğundan 10°C daha sıcak hale gelmesinin (yaklaşık 25°C derece) ne kadar sürdüğü ölçülür. Ayrıca eldivenin onay alabilmesi için maksimum 10°C artan sıcaklığa en az 15 saniye dayanması gerekir.
Başka bir bilgi verilmemişse test edilen avuç içidir.

 PERFORMANS SEVİYESİ İLETİŞİM SICAKLIĞI TC ( ° C) EŞİK SÜRESİ TT (sn)
 1 100 ≥ 15
 2  250 ≥ 15
 3 350 ≥ 15
 4 500 ≥ 15

3. KONVEKTİF ISI

Konveksiyon, su veya hava gibi akışkanların hareketi ile ısının kaynaktan başka bir yere transfer mekanizmasıdır. Kısacası numuneler bir ısı kaynağına maruz bırakılır ve eldivenin iç sıcaklığının 24°C artmasının ne kadar sürdüğü ölçülür.

 PERFORMANS SEVİYESİ ISI TRANSFER ENDEKSİ HTI (sn)
 1 ≥ 4
 2 ≥ 7
 3 ≥ 10 
 4 ≥ 18

4. RADYAN ISITMA

Radyant ısı görünmezdir ancak çok yoğun olabilir. Kaynakla herhangi bir iletken temas kurulmadan önce yaralanmalara ve hatta kendiliğinden tutuşmaya neden olabilir.  Bununla birlikte 2.5kW/m2 ısı geçirgenliği için ortalama süre ölçülür.

 PERFORMANS SEVİYESİ ISI TRANSFERİ T24(ler)
 1 ≥ 7
 2 ≥ 20
 3 ≥ 50
 4 ≥ 95

5. KÜÇÜK ERİŞMİŞ METAL PARÇALARINA KARŞI DİRENCİ

Bu test, örneğin metal öğütme sırasında erimiş metal damlalarının çarpmasına karşı kullanıcının eline sunulan koruma derecesini değerlendirir. İyi test sonuçları alındığında, erimiş metal damlacıkları test numunesinin yüzeyine yapışmaz, aksine akma eğilimi gösterir. Bu yüzden temas halinde oldukları süreyi önemli ölçüde azaltır ve eldivenin sıcaklığı yükselmez. Avuç içi, sırt ve manşet, farklı malzeme veya yapı mevcutsa test edilir. Sonuçta eldiven malzemesi ile cilt arasında 40°C’lik bir sıcaklık artışı oluşturan erimiş metal damlalarının sayısına dayanır.

 PERFORMANS SEVİYESİ 0,5g DAMLA SAYISI
 1 ≥ 10
 2  ≥ 15
 3 ≥ 25 
 4 ≥ 35

6. BÜYÜK ERİŞMİŞ METAL PARÇALARA KARŞI DİRENCİ

Eldiven malzemesinin arkasına bir PVC film yapıştırılmıştır. Malzemenin üzerine erimiş demir dökülür. Malzemedeki kıvrımlar veya eldivenin dış tarafındaki dikişler, erimiş demir için tutma noktaları görevi görebilir, bu nedenle eldivenler, ütünün tutulmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca test sırasında herhangi bir eldiven malzemesi tutuşursa, bu standardın gerekliliklerini karşılamaz. Üstelik ölçüm, PVC filme zarar vermek için kaç gram erimiş demir gerektiğini içerir.

 PERFORMANS SEVİYESİ ERİŞMİŞ DEMİR (g)
 1 30
 2 60
 3 120
 4 200

Kaynak Eldiveni EN Standartları EN 12477 : 2001

Kaynakçılar için koruyucu eldivenler

Oysa bu standart, kaynak ve benzeri çalışma durumlarında el ve bilek koruması sağlamak için eldivenlerin nasıl tasarlanması gerektiğini açıklar. Kaynak eldivenleri EN 388:2016’ya göre test edilmelidir. Ayrıca EN 407:2004’e göre erimiş metal sıçramalarına, kısa süreli açık aleve maruz kalmaya, radyan ısıya, temas ısısına ve mekanik korumaya karşı koruma sağlamalıdırlar.
Aynı zamanda eldivenler ayrıca tasarımına ve amacına göre değerlendirilir:
Tip A, ısıya karşı daha yüksek korumaya sahip ancak daha düşük esneklik ve beceriye sahip
eldivenleri ifade eder. Tip B, ısıya karşı daha düşük korumaya sahip ancak daha fazla esnekliğe ve el becerisine sahip eldivenleri ifade eder.

Aynı zamanda EN 388 + EN 407 standartlarına sahiptir diyebiliriz.

Kaynakçı Eldiveni Fiyatı nedir?
Aluminize Eldiven Nedir ? Nerede Kullanılır ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapat Sepetim
Kapat
Kapat
Kategoriler